Esperanto!

ailantejoj


ailanto somere

Ailanto?

1:members.aol.com/ailanto
2:www.neosplice.com/~ailanto
3:members.xoom.com/ailanto
members.nbci.com/ailanto
4:www.comtime.com/~ailanto
5:homepages.about.com/ailanto
6:kafejo.com
7:ailanto.homestead.com
8:komputado.com
9:www.neosplice.com/~esperantisto
10:home.neo.rr.com/esperantisto
11:www.cafepress.com/retbutiko
12:www.cafepress.com/butiko
13:esperanto-usa.org/eo/blog/10
14:home.neo.rr.com/krepuskejo
home.roadrunner.com/~krepuskejo
15:ipernity.com/ailanto
ailanto.ipernity.com
16:facebook.com/ailanto
17:lunlumo.com
Ĉi tiu retejo, Ailantejo 6, kunigas kaj plibonigas (mi esperas!) pecojn el Ailantejoj 2 kaj 3, kaj kreskadas.   This site, Ailantejo 6, brings together and improves (I hope!) pieces from Ailantejoj 2 and 3, and continues to grow.
Ailantejo 2 kaj Ailantejo 4 iam estis miaj ĉefaj retejoj, spegulante unu la alian. Ili fontis el Ailantejo 1, kiu, kune kun Ailantejoj 3, 5 kaj 7, ĝuas emeritiĝon.   Ailantejo 2 and Ailantejo 4 were at one time my main sites, mirroring one another. They sprang from Ailantejo 1, which, together with Ailantejoj 3, 5 and 7, is enjoying retirement.
Ailantejo 8 estas ido de Ailantejo 6, naskita per sorbo de la prikomputadaj paĝoj de sia patrino.   Ailantejo 8 is a child of Ailantejo 6, born through the absorption of its mother's computing pages.
Kaŭze de troa spamado, mi fermis mian konton "ailanto" ĉe NeoSplice kaj malfermis mian novan konton "esperantisto"; konsekvence, Ailantejo 9 anstataŭis na Ailantejo 2. Mi ankaŭ decidis rekomenci la paĝaron, do Ailantejo 9 tute ne similis al Ailantejo 2. Post unu jaro, proksimume, mi abonis servilon Road Runner, kaj kopiis na Ailantejo 9, preskaŭ netuŝita, al Ailantejo 10. Nelonge poste mi emeritigis ilin ambaŭ. (Ili aspektis kiel tiu ĉi.)   Due to excessive spam, I closed my "ailanto" account at NeoSplice and opened my new "esperantisto" account; consequently, Ailantejo 9 replaced Ailantejo 2. I also decided to start the pages anew, therefore Ailantejo 9 didn't look at all like Ailantejo 2. About one year later I subscribed to the Road Runner server, and copied Ailantejo 9, nearly untouched, to Ailantejo 10. A short time after that I retired them both. (They looked like this.)
Ailantejo 11 kaj Ailantejo 12 estis retbutikoj ĉe CafePress.   Ailantejo 11 and Ailantejo 12 were Net-shops at CafePress.
Ailantejo 14 naskiĝis je la 8a de Julio 2007, kaj malaperis je la 2a de Septembro 2014.   Ailantejo 14 was born on 8 July 2007, and disappeared on 2 September 2014.
Ailantejo 17 naskiĝis je la 28a de Decembro 2010.   Ailantejo 17 was born on 28 December 2010.
William Walter PATTERSON