Domiling 4 : En lernejo


benko desk cirkelo compass du globkrajonoj two pens estas la sepa it is seven o'clock estas la sepa kaj dekkvin it is 7:15 estas la sepa kaj duono it is half past seven estas la sepa kaj kvardek kvin it is 7:45 fadeno thread flago flag gimnastaj ŝuoj gym shoes gimnastavesto gymsuit horaro schedule ili ludas ŝakojn they play chess ili luktas they fight kajero exercise book kreto chalk kvar penikoj four brushes kvin kudriloj five needles la sonorilo tintas the bell rings lerneja tualeto kitelo schooldress li eliras he goes out li kantas he sings li ludas pianon he plays piano li ploras he cries li sufloras he prompts li viŝas la tabulon he wipes the blackboard mapo map paletro watercolors pilo battery pintigilo pencil sharpener plumujo pencilbox ses koloraj krajonoj six colored pencils skeleto skeleton spongo sponge stebmaŝino sewing machine ŝi desegnas she draws ŝi eniras she comes in ŝi instruas she teaches ŝi kalkulas she counts ŝi ludas tablotenison she plays table tennis ŝi respondas she answers ŝi ridas she laughs tabulo blackboard tamburo drum tri viŝgumoj three erasers trumpeto trumpet vesthokoj coat hooks violono violin

battery pilo blackboard tabulo chalk kreto coat hooks vesthokoj compass cirkelo desk benko drum tamburo exercise book kajero five needles kvin kudriloj flag flago four brushes kvar penikoj gym shoes gimnastaj ŝuoj gymsuit gimnastavesto he cries li ploras he goes out li eliras he plays piano li ludas pianon he prompts li sufloras he sings li kantas he wipes the blackboard li viŝas la tabulon it is 7:15 estas la sepa kaj dekkvin it is 7:45 estas la sepa kaj kvardek kvin it is half past seven estas la sepa kaj duono it is seven o'clock estas la sepa map mapo pencil sharpener pintigilo pencilbox plumujo schedule horaro schooldress lerneja tualeto kitelo sewing machine stebmaŝino she answers ŝi respondas she comes in ŝi eniras she counts ŝi kalkulas she draws ŝi desegnas she laughs ŝi ridas she plays table tennis ŝi ludas tablotenison she teaches ŝi instruas six colored pencils ses koloraj krajonoj skeleton skeleto sponge spongo the bell rings la sonorilo tintas they fight ili luktas they play chess ili ludas ŝakojn thread fadeno three erasers tri viŝgumoj trumpet trumpeto two pens du globkrajonoj violin violono watercolors paletro