Esperanto!

EsperantoRubrikoj ĉipaĝe
afiŝejoj
bildstrioj
diskutlistoj
dissendolistoj
diversaĵoj
retbutikoj
rimedoj
ringoj
vikioj

Kia Esperantisto mi estas?

Pasporta Servo, Pasporta Servo
Edukado.net - La servo por instruistoj kaj lernantoj de Esperanto
Eventoj - EVENTOJ, RET-INFO, STEB, aliaj servoj
ftp.esperanto.org, mirror, mirror
Ken Caviness' Eo unue!
Esperanto Panorama
Kastelo Grezijono - Kulturdomo de Esperanto

Esperanto's hidden analytical nature

Jen interesting excerpt from Pierre Janton's Esperanto: Language, Literature, and Community (a fascinating book, read it if you get the chance; it's not in Esperanto (though it is also available in Esperanto) or teaching Esperanto, it's about the history of Esperanto), translated from the original French into English by Humphrey Tonkin, Jane Edwards and Karen Johnson-Weiner, which shows us that Zamenhof had some pretty sophisticated ideas in re IAL grammar, which are rarely apparent in textbooks. In the "only place in which Zamenhof describes the linguistic theory that he used to create his language":
I have arranged the language to allow for the analysis of ideas into independent words, so that the entire language, instead of consisting of words in various grammatical forms, is made up exclusively of unchanging [invariant] words. If you take a text written in my language, you will find that every word appears always in one invariant form only, namely in that form in which it is printed in the dictionary. And the various grammatical forms, the reciprocal relations among the words, and so on, are expressed through the combination of invariant words. But because a linguistic structure of this kind is entirely foreign to European peoples and it would be difficult for them to grow used to it, I have presented this analytical aspect of the language in a completely different way, in conformity with the spirit of the European languages, so that anyone learning my language with a textbook, without having read the introduction first (which is quite unnecessary to the learner), would not even imagine that the construction of this language differed from his or her mother tongue. The word fratino, for example, in reality consists of three words: frat 'brother', in 'woman', o ('something that is, or exists') (= that which is a brother-woman = 'sister'). But the textbook explains fratino as follows: 'brother' is frat, and it ends in -o because all nouns end in -o in the nominative, hence frat'o; to indicate the female form of this same idea, we add the small word in, hence frat'in'o; and the apostrophes are added to show the constituent grammatical parts of the word. In this way the analytical nature of the language in no way embarrasses the student; he does not even suspect that what he calls an ending or a prefix or a suffix is, in fact, an entirely free-standing word, which carries the same meaning whether it comes at the beginning or end of another word or stands on its own; that every word can be used equally as a root-word or as a grammatical particle. [Zamenhof 1903: 234-35]
Some time later, while proofreading the Fundamenta Krestomatio at Distributed Proofreaders, I came across this passage on pages 248-249:
Mi aranĝis plenan dismembrigon de la ideoj en memstarajn vortojn, tiel ke la tuta lingvo, anstataŭ vortoj en diversaj gramatikaj formoj, konsistas sole nur el senŝanĝaj vortoj. Se vi prenos verkon, skribitan en mia lingvo, vi trovos, ke tie ĉiu vorto sin trovas ĉiam kaj sole en unu konstanta formo, nome en tiu formo, en kiu ĝi estas presita en la vortaro. Kaj la diversaj formoj gramatikaj, la reciprokaj rilatoj inter la vortoj k. t. p. estas esprimataj per la kunigo de senŝanĝaj vortoj. Sed ĉar simila konstruo de lingvo estas tute fremda por la Eŭropaj popoloj kaj alkutimiĝi al ĝi estus por ili afero malfacila, tial mi tute alkonformigis tiun ĉi dismembriĝon de la lingvo al la spirito de la lingvoj Eŭropaj, tiel ke se iu lernas mian lingvon laŭ lernolibro, ne traleginte antaŭe la antaŭparolon (kiu por la lernanto estas tute senbezona), — li eĉ ne supozos, ke la konstruo de tiu ĉi lingvo per io diferencas de la konstruo de lia patra lingvo. Tiel ekzemple la devenon de la vorto « fratino », kiu en efektiveco konsistas el tri vortoj : frat (frato), in (virino), o (kio estas, ekzistas) (— kio estas frato-virino = fratino), — la lernolibro klarigas en la sekvanta maniero : frato = frat; sed ĉar ĉiu substantivo en la nominativo finiĝas per « o » — sekve frat'o; por la formado de la sekso virina de tiu sama ideo, oni enmetas la vorteton « in »; sekve fratino — frat'in'o; kaj la signetoj estas skribataj tial, ĉar la gramatiko postulas ilian metadon inter la apartaj konsistaj partoj de la vortoj. En tia maniero la dismembriĝo de la lingvo neniom embarasas la lernanton; li eĉ ne suspektas, ke tio, kion li nomas finiĝo aŭ prefikso aŭ sufikso, estas tute memstara vorto, kiu ĉiam konservas egalan signifon, tute egale, ĉu ĝi estos uzata en la fino aŭ en la komenco de alia vorto aŭ memstare, ke ĉiu vorto kun egala rajto povas esti uzata kiel vorto radika aŭ kiel gramatika parteto.
This explanation prompted me to experiment with an analytical, Glosa-ish Esperanto.

Retbutikoj

Retbutiko de Esperanto-USA, kaj ankaĆ­ la Amazon Page de Esperanto-USA
La Esperanto-Retbutiko de la Flandra Esperanto-Ligo
Vinilkosmo, Vinilkosmo
La Katalogo de la Universala Esperanto-Asocio
Bookshop of the Esperanto Association of Britain
MONDIAL: Librejo
Eldonejo BERO

Dissendolistoj, diskutlistoj kaj afiŝejoj

Dissendolistoj
Dissendolistoj en aŭ pri Esperanto - La listo de la listoj!
Esperanto ĉe Yahoo! Groups

Vikioj

Vikipedio - ĉe Wikipedia
Esperanto - Esperanto article at English Wikipedia
E@I
Kantaro-Vikio
TEJO-Vikio
USEJ-Vikio

The Aggressor Language

Vidu na The Maneuver Enemy.

Astronomio

Nun ĉi tie.

Bildstrioj

Anĝeloj kaj eksterteruloj
L'Amuz-okazoj de Tama kaj Ghama
La Asteriks-paĝo
Bibliografio: Bildliteraturo en Esperanto
Cecilia
Cent jaroj Yellow Kid - Jarmiloj de bildliteraturo
Django
Eder Benedetti en ipernity
Gogo kaj liaj amikoj
Gogo la testudo
Grafika literaturo
Japanaj Komiksoj en Esperanto
Kirlitaj Krespoj (Scrambled Pancakes)
Kiu estas Jozefo?
La aventuroj de Tinĉjo
Pondus
Viko

Ringoj

Esperanto-ringo

Filmoj

Nun ĉi tie.

Diversaĵoj

ABC-Pack Enciklopedio
aliaflanko
Artikoloj de Teddy Löwenkopf
Aŭstralia Nacia Botanika Ĝardenaro
BaltiCCycle
Louis de Beaufront - la franca savinto de Esperanto
Biblioteko Hector Hodler - Reta muzeo
China Interreta Informa Centro
http://surf.to/esperanto
Esperanto links
Esperanto and Science Fiction
Esperanto Universe - Malfermita esperanta projekto
Pri la eŭro
La Flavaj Paĝoj de Esperanto
Greka Esperantujo
Esperanto - Open Directory
Esperanto FAQ - Virtual Esperanto Library
Esperanto Q&A Parodio
Esperanto Studies and Interlinguistics
ftp.std.com/obi/Esperanto/
Frappr! Esperantistoj
Interkulturo
Internacia Tradukreto pere de Esperanto (ITRE)
Internacia Komerca k Ekonomia Fakgrupo (IKEF)
Internacia Festivalo (IF)
KAVA-PECH - Eldonejo kaj Vojaĝagentejo
Kiel pluki tomatojn - How to pick tomatoes
Kristnaskaj Kantoj
Kultura Centro de Esperanto (KCE) - Brazilo
Kultura Centro Esperantista (KCE) - Svislando
Landoj kaj lingvoj de la mondo
Esperanto-Literatura Kafejo
LoLoZam pensas profunde. Kaj ĉi tie k. tie ĉi!
Mezangla Propagandilo pri Esperanto
La Mistika Fumanta Kapo de Bob
Moresnet - Amikejo (at Wikipedia)
Moresnet - Amikejo (ĉe Vikipedio
Parolanta horloĝo
Ranto - AntiZamenhofism
Raŭmismo: Dudek jarojn post Raŭmo
Raŭmismo: Lindstedt pri Raŭmo
Schoenhof's Foreign Books
The Tengwar for Esperanto
uuu is for uuui
Verda Domo de A
Virtuala Esperanto-Biblioteko (VEB)
Esperanto, la lingvo internacia...
la lingvo interstela de Red Dwarf...
kaj la helplingvo preferata en la komputadomondo!
10 Februaro 1996 de Ailanto kreita, 20 Aprilo 2019 de AĆ­tunoluno modifita. (Ailanto?)